Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców MSP-6: 50 8454 0001 3007 0066 7883 0001

W opisie przelewu prosimy koniecznie podać: imię (imiona) dziecka (dzieci), nazwisko oraz klasę (klasy), do której uczęszcza (uczęszczają).


Dokumentacja: