Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców MSP-6: 13 1090 1766 0000 0001 3526 0800


W opisie przelewu prosimy koniecznie podać: imię (imiona) dziecka (dzieci), nazwisko oraz klasę (klasy), do której uczęszcza (uczęszczają).


Dokumentacja: