Nasza szkoła‎ > ‎

Świetlica i stołówka

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00. Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej
https://picasaweb.google.com/100571438163486629847/6479061744103649265#6479061747143234210
lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno-technicznych i teatralnych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności - przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim i wojewódzkim.

Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Na czas pracy zdalnej panie ze świetlicy zamieszczają materiały dla dzieci tutaj:

Świetlica MSP6 Knurów

Stołówka szkolna działa obok świetlicy szkolnej. Posiłki wydawane są na przerwach o 11:30 oraz  o 12:35. Cena obiadu wynosi 8 zł. 

W sytuacji, gdy dziecko jest nieobecne przez kilka kolejnych dni (np. choroba, wyjazd), obiady odmawia rodzic. Opłata będzie zwrócona zaczynając od następnego dnia po poinformowaniu szkoły. 

Wpłat za obiady dokonujecie Państwo bezpośrednio na konto lub u pracownika firmy cateringowej w wyznaczonym terminie. Pracownicy szkoły nie przyjmują wpłat za obiady.


Dane do przelewu:
  • odbiorca: FHU "U Marysi"s.c.  ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów
  • nr konta: 23 1240 4302 1111 0000 5268 5246
  • tytułem: imię i nazwisko dziecka; numer szkoły; płatność za miesiąc .....

Uwaga
  • Prosimy o uiszczanie opłaty za obiady (przelewem lub gotówką) za dany miesiąc do 20-go każdego miesiąca.
  • Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane 12-go każdego miesiąca na jadalni w godzinach wydawania posiłków.Ċ
Katarzyna Rakowicz,
1 wrz 2019, 11:58
Ċ
Katarzyna Rakowicz,
1 wrz 2019, 11:57