Nasza szkoła‎ > ‎

Świetlica i stołówka

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 0-III, których rodzice pracują zawodowo.

Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej
https://picasaweb.google.com/100571438163486629847/6479061744103649265#6479061747143234210
lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno-technicznych i teatralnych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności - przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim i wojewódzkim.

Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Stołówka szkolna działa w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. Posiłki wydawane są na przerwach o 11:30 oraz  o 12:30. Cena obiadu to 7 zł. Obiady odmawia rodzic w sytuacji, gdy dziecko jest nieobecne przez kilka kolejnych dni (np. choroba, wyjazd). Opłata będzie zwrócona zaczynając od następnego dnia po poinformowaniu szkoły.