Nasza szkoła‎ > ‎

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 
https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/nasza-szkola/grono-pedagogiczne/IMG_2611%201.jpg


DYREKCJA i GRONO PEDAGOGICZNE MSP-6
w roku szkolnym 2020/2021

Dyrekcja szkoły
 

mgr Barbara Hankus - dyrektor szkoły
mgr inż. Teresa Niźnikiewicz - wicedyrektor szkoły

 


edukacja wczesnoszkolna
mgr Julia Tkocz
mgr Justyna Żyła 
mgr Monika Tkocz
mgr Katarzyna Sygut
mgr Ilona Skomra 
mgr Magdalena Miłosz
pani Anna Moskała 
mgr Anna Klar 
mgr Wioletta Bęben 

 język polski
 mgr Alicja Alikowska-Woźnica
mgr Dagmara Mokrzycka-Filipowicz
mgr Elżbieta Rams
mgr Mirosława Stolarczyk 
mgr Mirosław Kirszensztejn

język angielski
mgr Marta Łaskarzewska 
mgr Urszula Pogocka
mgr Katarzyna Rakowicz
mgr Anna Szylaj
mgr Karolina Tackowiak
język niemiecki mgr Karolina Tackowiak

 matematyka
mgr Ewa Chlubek
mgr Anna Nahibowicz 
mgr Anna Szymanek
 historiamgr Alicja Alikowska-Woźnica
mgr Małgorzata Wolf
przyroda, 
biologia
 mgr Justyna Kwaśniok
mgr inż. Bogusława Kowalska
 geografiamgr Iza Kirszensztejn
 fizyka
doradztwo zawodowe
dr Marek Wydra
 chemia mgr Monika Maliszewska
 muzyka mgr Elżbieta Płonka

 informatyka
 mgr inż. Mariusz Baron
mgr inż. Teresa Niźnikiewicz
mgr Mirosława Stolarczyk 
 technika mgr inż. Mariusz Baron
mgr Mirosława Stolarczyk
 plastykamgr Elżbieta Płonka 
 
wychowanie fizyczne
mgr Dorota Gardzioła
mgr Wojciech Kempa
mgr Magdalena Rusin
religia  ks. Patryk Dąbrowski
mgr Małgorzata Kozłowska
mgr Małgorzata Szkoda
 biblioteka mgr Katarzyna Sołtysik-Andrysiak
 świetlica mgr Marta Foryciarz

 pedagog szkolnymgr Iwona Dyka
 wychowanie do życia w rodzinie

 logopedamgr Ewa Gołuch
psycholog szkolny   mgr Ewa Szafruga