Nasza szkoła‎ > ‎

DyrekcjaDyrektor

inż. Eugeniusz Szybiak

Ukończone studia wyższe:
Politechnika Śląska w Gliwicach - studia wyższe inżynierskie na kierunku mechaniczno-technicznym.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Kontakt:
W godzinach pracy pod nr telefonu: 32 235 - 27 - 36
Codziennie w godzinach 1530 do 1630 do dyspozycji rodziców uczniów MSP-6 w Knurowie.

Z-ca dyrektora

mgr Barbara Goraj

Ukończone studia wyższe:
SWP w Mysłowicach - wychowanie przedszkolne.
WSP w Częstochowie - pedagogika wczesnoszkolna.
Politechnika Śląska w Gliwicach - studia podyplomowe: Zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe - organizacja oświaty.
Kontakt:
W godzinach pracy pod nr telefonu: 32 235 - 27 - 37
Codziennie w godzinach 800 do 1300 do dyspozycji rodziców uczniów MSP-6 w Knurowie.