Nasza szkoła

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawiać czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Chcemy w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój, by świadomie dokonywali trafnych wyborów życiowych.

Zapewniamy:
 • naukę w zespołach klasowych w systemie jednozmianowym
 • twórcze metody pracy z uczniem
 • naukę języka angielskiego od klasy zerowej
 • naukę informatyki od klasy pierwszej
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w klasach I - III
 • specjalistyczną opiekę pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innym specjalistami
 • opiekę pedagogiczną na świetlicy szkolnej z możliwością skorzystania z obiadów szkolnych
 • opiekę medyczną
 • gimnastykę korekcyjną w klasach 0 - III
 • wyjazdy klas trzecich na zieloną szkołę
 • udział w spektaklach teatralnych, muzycznych, akademiach filmowych, warsztatach regionalnych
 • kursy na kartę rowerową wraz z egzaminem
 • uczestnictwo w pozalekcyjnych kółkach zainteresowań
 • dwie przerwy obiadowe - osobno dla klas 1-3 i dla klas 4-6
 • aktywne wykorzystanie tablic multimedialnych w pracowni języka angielskiego s. 17, pracowniach języka polskiego s. 35 i s. 36, pracowni matematycznej s. 37, pracowni przyrodniczej s. 31, pracowni artystycznej s. 11, pracowni komputerowej s. 19.