Informacje o dostępności

Koordynatorem dostępności w MSP6 jest pani Ilona Skomra.