Zapraszamy do udziału w II Regionalnym Konkursie Piosenki Turystycznej „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ”

opublikowane: 8 sty 2020, 23:54 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 9 sty 2020, 15:14 ]
Organizatorzy: 
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 w Knurowie 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Knurowie 
 • Centrum Kultury w Knurowie 
 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie 

Cele: 
 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń, 
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, 
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego, 
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury na szlaku, 
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich, 
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta. 
 UWAGI ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w placówkach                
    oświatowych.

2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 - 3 
 • soliści 4 – 6 
 • soliści 7- 8 
 • zespoły wokalne 4 – 8 
 • zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne 1 - 3 (przy większej ilości grup możliwy jest podział na wokalne i wokalno - instrumentalne) 
 • zespoły wokalno - instrumentalne 4 – 8
3. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości        uczestników. 

4. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej                kategorii.
 
5. Każda placówka może przesłać maksymalnie 6 zgłoszeń. 

6. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczną w szerokim tego słowa znaczeniu (turystyczna,        szanty, harcerska itp. - z wyłączeniem piosenek patriotycznych) zaśpiewaną w języku polskim. 

7. Terminy :
 • 24.02.2020 r.– ostateczny termin zgłoszeń do konkursu 
 • 06.03.2020 r. - opublikowanie kolejności przesłuchań na stronach internetowych 
 • 16-17.03.2020 r. - dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów 
 • 07.04.2020 r. - podsumowanie konkursu , ogłoszenie wyników wraz z koncertem laureatów 
    Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:
8. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową. (komputerowo lub pismem drukowanym)

9. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

10. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki, która zgłasza zespoły. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

11. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród. Nagrody będzie można odebrać w DK w Knurowie.

12. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854  

13. Pytania również można kierować na adres:
14. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się w:

Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1, 

44-193 Szczygłowice-Knurów, 

tel. 332-63-84, fax 322-63-85 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres email: piosenkaturystyczna@wp.pl  
lub 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KNUROWIE
ul. Kilińskiego 6 44-193 Knurów 
 
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
8 sty 2020, 23:54
Ċ
Katarzyna Rakowicz,
8 sty 2020, 23:54