Wyprawka szkolna 2008

opublikowane: 22 mar 2012, 02:19 przez Katarzyna Rakowicz

Rodzice uczniów, którzy podejmą naukę szkolną w roku szkolnym 2008/09 na poziomie klasy 0, I, II, III mogą starać się o wyprawkę szkolną.

Wyprawka szkolna jest programem rządowym przewidzianym dla dzieci pochodzących z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej(czyli kwoty 351zł).

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny.

Comments