Wyniki konkursu "Wszystkie śmieci nasze są - Baterie 2006"

opublikowane: 22 mar 2012, 01:48 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 10 kwi 2012, 11:11 ]
Jest nam bardzo miło poinformować, iż uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji konkursu "Wszystkie śmieci nasze są - Baterie 2006", natomiast szkoła zajęła 3 miejsce w województwie śląskim.

Marcelina Jagiełło zajęła 3 miejsce w województwie i 15 miejsce w kraju, natomiast Wioleta Faltin zajęła 20 miejsce w województwie, a Agata Osadnik miejsce 55. Konkurs wiedzowy wygrała Patrycja Gębka. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i zachęcamy do dalszego zbierania baterii. Pani Justynie Kwaśniok życzymy dalszych sukcesów w koordynowaniu akcji w naszej szkole.

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z problematyką powstawania odpadów i ich oddziaływania na otoczenie. Pytania konkursowe dotyczą zagadnień związanych z odpadami z gospodarstw domowych.

Najbardziej szkodliwe są odpady niebezpieczne, dlatego głównym "bohaterem" konkursu są zużyte baterie. Baterie jako odpady szczególne i specjalne nie powinny lądować w naszym koszu na śmieci. Dziś, niestety tak się jeszcze dzieje. Dlatego, przeprowadzając ten konkurs chcemy zbliżyć się do standardów UE i promować zbiórkę odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych. Programy tego typu cieszą się szczególną popularnością w krajach Skandynawskich, gdzie zbiórką tego typu jest objętych od 60 do 85% gospodarstw domowych. W szkołach, na lekcjach poświęconych zagadnieniom ekologicznym, nie tylko ważne jest mówienie o odpadach organicznych, puszkach, szkle i PET-ach, ale także o odpadach niebezpiecznych, jakimi są między innymi zużyte baterie. W ramach konkursu każdy uczeń ma możliwość wniesienia własnego wkładu w ochronę środowiska naturalnego.

Konkurs ten różni się tym od innych, że główny akcent kładziony jest na edukację ekologiczną poprzez zabawę i rywalizację nie opartą na ścisłej wiedzy, lecz problemie, który trzeba rozwiązać. Tu nawet słaby uczeń może wygrać. Pytania w postaci zagadnień problemowych cechują się stosunkowo niskim stopieniem trudności, tak, żeby dać szansę udzielenia poprawnej odpowiedzi każdemu z uczniów, biorącemu udział w zbiórce baterii. Udział w konkursie, przez ucznia, wiąże się z zebraniem minimum 25 zużytych baterii w ciągu roku. Oprócz tego uczeń, który zbierze największą ilość zużytych baterii w skali szkoły otrzymuje nagrodę specjalną. A najlepsi "uczniowie-zbieracze" i szkoły w skali województwa i kraju otrzymują również nagrody dodatkowe.

Comments