Weź udział w akcji ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

opublikowane: 1 paź 2015, 08:26 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 23 lis 2017, 06:09 ]
W ramach międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata - Clean Up the World  2015" nasza szkoła dołączyła do V edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY.

Zapraszamy wszystkich do dołączenia się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.


W poprzedniej edycji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. 

SZCZEGÓŁY POSTEPOWANIA

  1. Do 13 listopada 2015 r. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. 
  2. Organizator akcji na własny koszt odbierze paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych. 
  3. Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki*.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02. 

Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2016 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu. 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.