VI WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZO-FOTOGRAFICZNY pt. „WIOSNA W PRZYRODZIE”

opublikowane: 19 kwi 2015, 12:17 przez Katarzyna Rakowicz

REGULAMIN KONKURSU

  • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr w Gliwicach.
  • Celem konkursu jest pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia oraz obserwacja przyrody i dostrzegania jej różnorodności i piękna.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  • W konkursie każdy uczestnik składa tylko jedną swoją pracę.
  • Prace konkursowe należy składać najpóźniej do 12.05.2015r. w bibliotece szkolnej.
  • Prace konkursowe powinny przedstawiać oznaki nadchodzącej wiosny w świecie przyrody (rośliny, zwierzęta, niebo). 
  • Każdy uczestnik wywołuje zdjęcia w formacie zbliżonym do A4 ( sugerowany format to 18 X 24  lub  15 X 21)
  • Zdjęcia muszą być samodzielną pracą uczestnika (zdjęcia z Internetu nie będą oceniane).
  • Każda praca musi być zaopatrzona w specjalną metryczkę, którą należy odebrać u bibliotekarza szkolnego i dać do podpisu opiekunom prawnym ( rodzicom).

 

Comments