Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły

opublikowane: 22 mar 2012, 02:27 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 6 kwi 2012, 11:42 ]
2 czerwca 2008 r. to historyczna data w dziejach naszej szkoły - tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły. Fundatorem sztandaru była Rada Rodziców.

Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, w tym z-ca Prezydenta Miasta Knurowa - Piotr Surówka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta - Barbara Gawlińska-Twardawa, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty - Krzysztof Chodorowski, dyrektor Delegatury KO w Gliwicach - Anna Kij, wizytator Delegatury KO w Gliwicach - Ewa Nicpan, starosta powiatu gliwickiego - Michał Nieszporek, przedstawiciel Sekretarza Stanu w MEN - Aleksandra Krawczyk, proboszcz - ks. Jan Buchta, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, zaprzyjaźnionych szkół oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. W uroczystości brały również udział poczty sztandarowe z MG nr 2 i MSP nr 1.

Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Św., którą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej celebrował ksiądz proboszcz Jan Buchta oraz ks. Stanisław Musioł. Piękna oprawa Mszy św. była zasługą obecnych na uroczystości księży, rodziców, gości, nauczycieli i uczniów, a zwłaszcza chóru szkolnego pod kierunkiem Elżbiety Płonki, który przy wtórze kościelnych organów urozmaicał uroczystość śpiewem.

W procesji z darami dyrekcja szkoły złożyła chleb i wino, uczniowie obraz Królowej Jadwigi namalowany przez absolwenta naszej szkoły - Marcina Czopka, a rodzice kosz biało-czerwonych kwiatów.

W końcowej część nabożeństwa ks. J. Bucha pobłogosławił, a następnie pokropił wodą święconą sztandar, który do kościoła przynieśli rodzice: Ewa Kwiecińska, Ala Jośko i Ryszard Kulczycki.

Po nabożeństwie kolumna gości, nauczycieli i uczniów na czele z pocztem sztandarowym przemaszerowała do szkoły, aby kontynuować uroczystość.

W murach szkoły wszystkich przybyłych gości powitał w historycznych strojach zespół "Capella Nicopolensis" oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Mariola Wojciechowska, inaugurując część oficjalną uroczystości. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - Eugeniusz Szybiak, który wraz z uczniami przedstawił historię szkoły i krótki życiorys Królowej Jadwigi - jej patronki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców - Dyrektorowi szkoły, który dokonał jego prezentacji i następnie go uczniom, po czym odbyło się ślubowanie.

Uroczystość zakończył popis zespołu Muzyki Dawnej i Tańca Historycznego "Capella Nicopolensis" z Mikołowa pod kierunkiem Androniki Krawiec.

Przygotowana przez grono pedagogiczne i uczniów MSP nr 6 uroczystości wypadła niezwykle okazale i na długo zapisze się w pamięci wszystkich jej uczestników.

Serdeczne podziękowania za wkład, udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości składam fundatorom sztandaru, rodzicom, nauczycielom i uczniom.

Dyrektor Szkoły inż. Eugeniusz Szybiak

Comments