Szóstka z certyfikatem "Szkoły Uczącej Się"

opublikowane: 22 mar 2012, 02:25 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 10 kwi 2012, 06:37 ]
W piątek 11 kwietnia 2008 roku w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie odbył się panel koleżeński. Z tej okazji szkołę odwiedziło 9 przedstawicieli z innych szkół należących do Klubu Szkół Uczących Się:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce,
 • Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku-Ochojcu,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu.

Po powitaniu panelistów przez pana dyrektora Eugeniusza Szybiaka przystąpiliśmy do omówienia obowiązków i przydziału zadań. Po podzieleniu się na grupy ruszyliśmy na lekcje:

 • Język polski (zajęcia wyrównawcze) "Pan Kleks potrafi wszystko - opis postaci" - prowadzący mgr Elżbieta Kroczek,
 • Lekcja wychowawcza "Od konfliktu do porozumienia" - prowadzący mgr Ewa Czapelka,
 • Język angielski "Welcome to the jungle" - prowadzący mgr Marta Bartkowiak,
 • Przyroda (kółko zainteresowań) "Od pantofelka do królika, czyli młodego przyrodnika przemyśleń kilka" - prowadzący mgr Justyna Kwaśniok,
 • Matematyka "Zabawy z tangramem" - prowadzący mgr inż. Lucyna Miara,
 • Informatyka "Tworzenie i interpretacja wykresów" - prowadzący mgr inż. Mariusz Baron.

Podczas rozmowy podsumowującej ten etap wizyty, paneliści stwierdzili, że:

 • "W szkole panuje miła, serdeczna atmosfera. Nauczyciele na zajęciach stosują różnorodne metody pracy aktywizujące uczniów."
 • "Nauczyciele są bardzo życzliwie nastawieni do uczniów. Motywują w ciekawy sposób uczniów do nauki. Dzieci są zdyscyplinowane."
 • "Nauczyciele świetnie prowadzą zajęcia."
 • "Szkoła rozwija zainteresowania i pasje uczniów - ciekawie prowadzone zajęcia, kółka zainteresowań. Na lekcjach panuje dobra atmosfera mobilizująca do działań, angażująca uczniów do wypowiadania własnego zdania, wyciągania wniosków."

Następnym punktem spotkania była "wycieczka po szkole" podczas której oglądaliśmy: sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pedagoga, pokój nauczycielski, bibliotekę, pokój przeznaczony do zajęć indywidualnych i rozmów z rodzicami oraz dekoratornię. Oto, co panelowi goście powiedzieli po wycieczce:

 • "Efektywnie zagospodarowane pomieszczenia (pokoik dla indywidualnych spotkań z dzieckiem czy rodzicem)."
 • "Jasne, kolorowe korytarze. Dużo nowych mebli w szkole."
 • "Bardzo dobrze urządzone sale lekcyjne."
 • "Dobra baza dydaktyczna, stale doskonalona i poszerzana."

Kolejnym punktem wizyty panelowej były rozmowy z uczniami na temat ich udziału w kółkach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych; rodzicami na temat ich współpracy z nauczycielami; nauczycielami na temat działań mających na celu podniesienie wyników sprawdzianu po klasie 6 oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych; dyrektorem szkoły - co daje szkole procedura SUS? Z odbytych rozmów paneliści wyciągnęli następujące wnioski:

 • "W szkole panuje dobra atmosfera, współpraca, zrozumienie u wszystkich - nauczycieli, wychowawców, dyrekcji - to przede wszystkim cenią rodzice. Podkreślają również otwartość, odpowiednie traktowanie (bez dystansu) i bezpieczeństwo uczniów szkole."
 • "Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą, mają wspólny cel - poprawę wyników sprawdzianów po klasie 6. Są otwarci na sugestie i propozycje."
 • "Uczniowie lubią swoją szkołę, chętnie uczestniczą w proponowanych formach zajęć pozalekcyjnych."
 • "Rodzice zadowoleni ze wszystkiego, wybierają tą szkołę ze względu na miłą atmosferę, współpracę z dyrekcją i nauczycielami."

Kulminacyjnym punktem spotkania był panel. Podczas panelu zaprezentowane zostały dwa cele, nad którymi pracowała szkoła:

 • Uczniowie są dobrze przygotowani do sprawdzianu zewnętrznego.
 • Szkoła na miarę swoich możliwości rozwija pasje i zainteresowania uczniów.

Podczas dyskusji panelowej wspólnie zastanawialiśmy się jak poprawiać wyniki zewnętrznych sprawdzianów, jak przygotowywać do nich uczniów, w jaki sposób najlepiej rozwijać zainteresowania i pasje uczniów. Dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Zgodnie z procedurą po dyskusji panelowej udaliśmy się na wewnętrzną, zamkniętą naradę. Nie była ona burzliwa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie zasługuje na tytuł Szkoły Uczącej Się.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatu SUS.

Sprawozdanie z przebiegu panelu koleżeńskiego przygotował mentor naszej szkoły w programie SUS - Jacek Pasierb.

Comments