Szlakiem Zabytkowych Bibliotek - wycieczka do Cieszyna zorganizowana przez Powiatową Biblioteką Publiczną

opublikowane: 22 mar 2012, 05:09 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 kwi 2012, 12:07 ]
W czwartek 30.09.2010. odbyła się wycieczka zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach dla laureatów konkursu "Podróże, przyroda i przygoda".

Pierwszym zabytkiem, który zwiedzali nasi laureaci było Muzeum Protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim oraz Biblioteka i Archiwum im. Tschammera. Powstało ono w niewykorzystanej dotąd części Kościoła Jezusowego - największej świątyni luterańskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwiedzający mogli zobaczyć w muzeum m.in. fotel, na którym siedział podczas wizyty w 1880 r. w Kościele Jezusowym cesarz Franciszek Józef I. Wśród zgromadzonych eksponatów był również szpic laski, którą w 1709r. w miejscu obecnej świątyni zatknął cesarski wysłannik jako znak łaski i zezwolenia na budowę kościoła. Dużą ciekawostką były stare zeszyty, dzienniczki uczniów oraz dzienniki zajęć stosowane przez nauczycieli w dawnej szkole ewangelickiej.

Kolejnym etapem zwiedzania Cieszyna była Książnica. Jest to biblioteka o charakterze naukowym, obejmującą kilka zabytkowych kolekcji książkowych powstałych w okresie od XVIII do XX w. Obok gromadzenia, ochrony i konserwacji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego, do jej głównych zadań należy tworzenie nowoczesnego warsztatu do badań regionalnych i bibliologicznych.

Uczestnikom wycieczki najbardziej podobał się dział "Ochrony i konserwacji cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego". Tam mogli naocznie zobaczyć w jaki sposób rekonstruuje się zniszczone strony książki, na nowo oprawia w skórę starodruki czy też poobserwować przez mikroskop pasożyty niszczące książki.

Niewątpliwie, najwięcej radości sprawiła laureatom i ich opiekunom wizyta w Muzeum Drukarstwa. Każdy miał możliwość zapoznania się z techniką graficzną zwaną linorytem. Wszyscy, bez wyjątku, z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje prowizoryczne ekslibrisy.

"Szlak Zabytkowych Bibliotek" kończył się w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, gdzie na uczestników wycieczki czekał słodki poczęstunek i drobne upominki.

Opracowała mgr Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

Comments