Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - ZMIANA

opublikowane: 31 sie 2020, 05:48 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 31 sie 2020, 06:45 ]
Ze względu na warunki atmosferyczne przewidywane na dzień jutrzejszy, Dyrekcja Szkoły zarządza rozpoczęcie roku szkolnego w budynku szkoły według następującego harmonogramu:
 • klasy 1 – godz. 9.00 – sala gimnastyczna - dziecko wchodzi na teren szkoły z jednym rodzicem  wejściem od strony ulicy Kosmonautów (przez szatnię z tyłu budynku);
 • klasy 2-3 – godz. 9.00 sale lekcyjne:
  • klasa 2a - sala nr 9  - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku 
  • klasa 2b - sala nr 8  - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 2c - sala nr 7  - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 3a - sala nr 5 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 3b - sala nr 31 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 3c - sala nr 6 - dzieci wchodzą wejściem głównym
 • klasy 4-6 – godz. 10.30, sale lekcyjne:
  • klasa 4a - sala nr 27 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 4b - sala nr 28 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 5a - sala nr 30 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 6a - sala nr 38 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 6b - sala nr 25 - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 6c - sala nr 41 - dzieci wchodzą wejściem głównym
 • klasy 7-8 – godz. 11.00. sale lekcyjne: 
  • klasa 7a - sala nr 35 - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 7b - sala nr 36 - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 7c - sala nr 40 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 8a - sala nr 34 - dzieci wchodzą wejściem ewakuacyjnym od frontu budynku
  • klasa 8b - sala nr 37 - dzieci wchodzą wejściem głównym
  • klasa 8c - sala nr 39 - dzieci wchodzą wejściem głównym
Uwaga: 
 • W przestrzeni wspólnej obowiązują każdego ucznia i rodzica maseczki. Uczniowie zdejmują maseczki w sali lekcyjnej. 
 • Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 
 • Do szkoły wchodzą wyłącznie rodzice uczniów klas pierwszych.