Rekrutacja do klas pierwszych

opublikowane: 10 mar 2016, 07:09 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 15 mar 2016, 13:50 ]
Prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do klas pierwszych w roku szk. 2016/2017.

Osoby zamieszkałe w rejonie szkoły składają w sekretariacie zgłoszenie dziecka do klasy I, osoby spoza rejonu składają wniosek o przyjęcie do kl. I ucznia spoza rejonu. Prosimy dostarczyć również oświadczenie potwierdzenia woli.

Wniosek o kontynuacji nauki w kl. I lub II składają rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko powtórzyło daną klasę. Deklaracja dotyczy dzieci urodzonych w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i dzieci urodzonych w I półroczu 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wszystkie dokumenty można również pobrać w sekretariacie szkoły. 
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2016 r.
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
10 mar 2016, 07:09
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
10 mar 2016, 07:09
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
10 mar 2016, 07:09
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
10 mar 2016, 07:09
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
10 mar 2016, 07:09