REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”

opublikowane: 12 maj 2015, 12:55 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 12 maj 2015, 13:04 ]
https://picasaweb.google.com/100571438163486629847/MamTalentEdycjaII?authkey=Gv1sRgCIrPkb3z4uzfuwE#6023895084660655986
Organizatorzy:

Nauczycielki przedmiotów artystycznych: Elżbieta Płonka i Justyna Żyła

Cele konkursu:
 • Popularyzacja działań artystycznych w szkole 
 • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
 • Rozwijanie kreatywności uczniów 
 • Rozwijanie zainteresowań 
 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji 
Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – 6 MSP 6 w Knurowie, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną np.
 • śpiew 
 • taniec 
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej 
 • pokaz sprawności fizycznej 
 • prezentacja treści kabaretowych 
 • małe formy teatralne 
 • gra na dowolnym instrumencie 
 • recytacja 
 • występy sportowo-akrobatyczne 
 • zdolności manualne 
 • inne………………… 
3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w sali gimnastycznej.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas 0 - 3 oraz 4 - 6.

5. Wychowawca klasy wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę konkursową (załącznik numer 1), kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu.

6. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę konkursu uczestnik dostarcza wychowawcy klasy lub organizatorowi konkursu w terminie do 20 maja 2014 roku.

7. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

8. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy.

9. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe, w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.

10.W przypadku utworu muzycznego dopuszcza się wykonanie jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem. Należy go dostarczyć do organizatora do 20 maja.

11.W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

12. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

13.Talenty uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora

14. W uzasadnionych wypadkach jury ma prawo przerwać występ.

15. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady po zakończeniu występów

16. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.


Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

2. Decyzja jury typującej finalistów jest ostateczna.

3. Wszystkie występy dzieci będą fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły.

4.Pytania związane z konkursem należy kierować do pani Elżbiety Płonki lub pani Justyny Żyły.

Zapraszamy do udziału w zabawie!
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
12 maj 2015, 12:55