Regulamin konkursu plastycznego „Przestrzenna Pisanka”

opublikowane: 18 mar 2018, 07:47 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 18 mar 2018, 07:47 ]
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci w trzech grupach wiekowych:
  • Klasy „0” 
  • Klasy I–III 
  • Klasy IV-VII 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej przedstawiającej świąteczną pisankę wielkanocną. Technika wykonania pracy jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace konkursową. W młodszych grupach wiekowych tj. klasy „0” oraz klasy I-III dopuszcza się pomoc osoby dorosłej.

Główne kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

Termin składania prac konkursowych: od 12.03.2018 do 26.03.2018. Prace należy składać organizatorom konkursu do sali nr 4 lub 5 (budynek niebieski) bądź wychowawcom.

Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w skład której wchodzą panie: Anna Klar, Jagienka Zając oraz Monika Wołczyńska. Komisja Konkursowa spośród przekazanych prac wybierze laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 28.03.18 na stronie internetowej szkoły.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły.

Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie! 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6, 
Anna Klar, Jagienka Zając, Monika Wołczyńska