Procedury bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w MSP6 w sytuacji epidemicznej

opublikowane: 1 cze 2020, 12:47 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 cze 2020, 05:44 ]
Prosimy zapoznać się z procedurami bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole w sytuacji epidemicznej.  

Zostały one opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ oraz informacji dyrektora CKE z 15 maja 2020 r. w związku rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).