Procedury bezpiecznego przebywania uczniów na terenie placówki w sytuacji epidemicznej

opublikowane: 21 maj 2020, 03:46 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 28 maj 2020, 12:24 ]
W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem zachorowań na Śląsku wywołanych korona wirusem informuję, że organ prowadzący w dniu 20 maja podjął decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć dla oddziałów przedszkolnych oraz dla klas I-III do 29.05.2020 r. Decyzja została podyktowana troską i odpowiedzialnością za zdrowie dzieci oraz pracowników placówek oświatowych w mieście.

Jednocześnie informuję, że w szkole są prowadzone przygotowania do rozpoczęcia konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych oraz umożliwienia zajęć indywidualnych z uczniami. Opracowano także niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Zachęcam do zapoznania się z procedurami bezpiecznego przebywania w szkole uczniów klas I-III oraz konsultacji. 

Z wyrazami szacunku Barbara Hankus

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


KLASY I-III


KONSULTACJE DLA KLAS IV-VIII ORAZ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE