Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ostrzega

opublikowane: 7 gru 2016, 09:07 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 7 gru 2016, 09:07 ]

Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informują o zagrożeniach jakie mogą zaistnieć w trakcie ferii zimowych oraz sposobach radzenia sobie w ich obliczu. Zbliżają się ferie zimowe. Pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, cieków wodnych, ujęcia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu.

Niebezpieczeństwo załamania się lodu nasila się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu zwiastuje trzeszczenie lodu. Unikaj zamarzniętych zbiorników wodnych, zalewisk czy stawów, nie wchodź niepotrzebnie na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do utraty zdrowia, kalectwa lub utonięcia. 

Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:
  • Unikaj miejscowego przeciążenia lodu - zbyt duża liczba osób na tafli lodowej 
  • Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady) 
  • Przed wejściem na zamarznięty zbiornik wodny upewnij się o grubości lodu 
  • Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach 
  • Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć, połóż się na lodzie i odczołgaj się w stronę brzegu lub stabilnej tafli lodu 
Zapamiętaj:
  • Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie na zbiornikach wodnych to zimowe roztopy i odwilż oraz okres wczesnej wiosny 
  • W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk punktowy na lód, aż do położenia się na nim włącznie i rozłożeniu ciężaru ciała na większą powierzchnię 
  • Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, zwróć mu uwagę, że przebywanie na tym lodzie jest bardzo niebezpieczne, nieodpowiedzialne i głupie 
  • W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i zdecydowanie. Wezwij pomoc. Podaj osobie poszkodowanej jakiś długi przedmiot np. parasol, szalik, gałąź itp. aby pomóc jej się wydostać na brzeg lub mocniejszy lód. 
  • Po wydobyciu na brzeg osoby poszkodowanej okryj ją czymś ciepłym aby jej organizm nie wychłodził się. 

Zapraszamy do korzystania z lodowiska MOSiR gdzie bezpiecznie można pojeździć 
na łyżwach i ciekawie spędzić czas wolny z korzyścią dla zdrowia.


Oddział Miejski WOPR Knurów

Urząd Miasta Knurów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

Straż Miejska Knurów

Policja Gliwice