Majowe spotkanie z Franklinem

opublikowane: 23 maj 2013, 03:50 przez Katarzyna Rakowicz
"Franklin mały chwalipięta" to pozycja książkowa pomagająca zrozumieć dziecku, w którym momencie dzieli się z rówieśnikami swoją pasją, a od którego są to już przechwałki. Zwraca także uwagę na często występujący element kłamstwa w chęci bycia lepszym od rówieśników i na konsekwencje jakie mogą wyniknąć z takiego postępowania. 

Podczas scenek prezentowanych przez starsze koleżanki zerówkowicze potrafili bezbłędnie wskazać, które z przezntowanych zachowań są prawidłowe, a które nie. Zwrócili także uwagę na odczucia osób, które przebywają w towarzystwie tzw. "chwalipięt". Jednakże najważniejszym, wspólnie wyciągniętym wnioskiem był ten, że nikt nie lub czuć się gorszym od innych.

Katarzyna Sołtysik-Andrysiak