Kurs pierwszej pomocy w klasach szóstych

opublikowane: 22 mar 2012, 05:51 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 kwi 2012, 12:37 ]
Omdlenie, krwotok z nosa, atak padaczki, rana cięta, złamanie, oparzenie - czy wiesz jak postępować w takich przypadkach? Szóstoklasiści z MSP-6 wiedzą.

W dniach 15 - 16 marca 2011 r. uczniowie klas szóstych uczyli się w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Najpierw zapoznawani byli z teorią, a potem zdobywali umiejętności praktyczne, ćwicząc min. na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie przekonali się, że nawet telefoniczne wezwanie pomocy wymaga opanowania i pewnej wiedzy.

Kurs pierwszej pomocy to nie jedyna okazja zdobywania wiedzy na ten temat, bo już w klasie czwartej na lekcjach przyrody uczniowie poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy, uczą się reagować w różnych sytuacjach czy wzywać pomoc. Uczniowie wiedzą jakie to ważne.

Kurs pierwszej pomocy jest w naszej szkole prowadzony od wielu lat dzięki Zarządowi Rejonowemu PCK w Knurowie za co bardzo dziękujemy, a szczególnie pani M. Malińskiej-Kijas, która prowadzi te zajęcia z wielkim zaangażowaniem.

Opracowała mgr Justyna Kwaśniok

Comments