KORNEL MAKUSZYŃSKI I JEGO LITERACCY BOHATEROWIE KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 65 ROCZNICY ŚMIERCI PISARZA

opublikowane: 29 mar 2018, 03:27 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 29 mar 2018, 03:28 ]
1. ORGANIZATOR KONKURSU: Biblioteka Miejska Filia nr 3 w Knurowie ul. Górnicza 1

2. CEL KONKURSU:
 • Propagowanie twórczości Kornela Makuszyńskiego
 • Rozwijanie zamiłowań czytelniczych i plastycznych wśród dzieci
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej do kl. VI oraz przedszkoli
 • Prace mogą być wykonywane dowolną techniką
 • Najwyżej jednak będą oceniane prace przestrzenne
 • Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą lub wiekiem, nazwą przedszkola oraz nazwą bohatera bajki.
 • Oceniana będzie tylko jedna praca od jednego uczestnika, nie oceniamy prac zbiorowych.
4.TEMATYKĄ PRAC MOGĄ BYĆ POSTACIE Z NASTĘPUJĄCYCH BAJEK:
 • 120 PRZYGÓD KOZIOŁKA MATOŁKA
 • AWANTURY I WYBRYKI MAŁEJ MAŁPKI FIKI-MIKI
 • O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC
5. W KONKURSIE OKREŚLA SIĘ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE WIEKOWE:
 • I – Kategoria dzieci przedszkolne
 • II – kategoria dzieci od I – III kl.
 • III – kategoria dzieci od IV – VI kl.
6.SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
 • opisane prace należy składać w szkole do 13.04.2018 lub w bibliotece Filii nr 3 Szczygłowice do dnia 18.04.2018
 • uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentacje prac z podaniem nazwiska oraz imienia
 • wręczenie nagród odbędzie się 26.04.2018 r. o godz.10 
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność
 • prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów i mogą zostać pozostawione w bibliotece jako eksponaty. 
7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • wszelkich informacji udziela Anna Czulińska w MBP Fili nr 3 w Knurowie tel. 32 332 63 96