Konkurs fotograficzny dla klas 7+ „Selfie z książką ( i nie tylko), którą czytam”

opublikowane: 19 paź 2018, 13:37 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 19 paź 2018, 13:37 ]
Zapraszamy wszystkich uczniów klas 7+ do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Selfie z książką ( i nie tylko), którą czytam”, promującym czytelnictwo.

Organizatorem konkursu są biblioteka szkolna oraz Rada Rodziców MSP-6 w Knurowie.  

Cele konkursu:
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych; 
 • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji; 
 • Popularyzacja książki i czytelnictwa. 
Warunki uczestnictwa: 
 • Udział w konkursie polega na wykonaniu selfie osobie lub zdjęcia osobie,osobom czytającym książkę w nietypowym miejscu, czasie. 
 • Każda osoba, spośród wykonanych przez siebie zdjęć, wybiera maksymalnie dwa zdjęcia.
 • Wybrane zdjęcia przesyła na maila biblioteki szkolnej bibliotekamsp6@op.pl do dnia 29.10. 2018 r.
 • Zdjęcia mogą być wzbogacone o chmurki, komentarze – tak zwane memy. 
 • W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs selfie z książką 2018 – klasa…”. Np.: Konkurs selfie z książką 2018 – klasa 7a”. Natomiast w treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko (autora zdjęć). 
 • Deklarując udział w konkursie uczestnicy akceptują fakt wykorzystania ich twórczości do publikacji na stronach internetowych oraz do druku materiałów promujących pracę szkoły. 
 • Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie. 
 • Jeżeli na zdjęciu jest inna osoba niż autor zdjęcia należy przynieść zgodę fotografowanej osoby na publikację jej zdjęcia. 
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 • Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące punkty: zgodność pracy z tematem, estetyka i humor pracy. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.10.2018.