I REGIONALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ”

opublikowane: 17 sty 2019, 12:44 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 6 sie 2019, 00:49 ]
Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie 
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Knurowie 
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 w Knurowie 
 • Centrum Kultury w Knurowie 
Cele:
 • prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń, 
 • popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, 
 • integracja i pobudzenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
 • wymiana doświadczeń wśród młodzieży z województwa śląskiego, 
 • propagowanie bezpieczniej i ekologicznej turystyki i kultury na szlaku, 
 • prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich, 
 • wzbogacanie życia kulturalnego miasta. 

UWAGI ORGANIZACYJNE

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum        działających w placówkach oświatowych. 

2. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach:
 • soliści 1 - 3 
 • soliści 4 – 6 
 • soliści 7- 3G 
 • zespoły wokalne 4 – 6 
 • zespoły wokalne 7-3G 
 • zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne 1 - 3
 • zespoły wokalno - instrumentalne 4 – 6 
 • zespoły wokalno - instrumentalne 7-3G
3. W zespołach za zakwalifikowanie do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości        uczestników. 

4. Komisja jurorska po przesłuchaniu zespołu ma prawo do przekwalifikowania grupy do innej                kategorii.
 
5. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 zgłoszenia. 

6. Należy przygotować jedną piosenkę turystyczna w szerokim tego słowa znaczeniu (turystyczna,        szanty, harcerska itp.) zaśpiewaną w języku polskim. 

7. Terminy :
 • 4. 03. 2019 r.– ostateczny termin zgłoszeń do konkursu 
 • 11.03.2019 r. - opublikowanie kolejności przesłuchań na stronach internetowych 
 • 21-22.03.2019 r. - dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów 
 • 3.04.2019 r. - podsumowanie konkursu , ogłoszenie wyników wraz z koncertem laureatów 
    Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:
9. Aby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę zgłoszeniową. (komputerowo lub pismem drukowanym)

10. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

11. Przyjazd młodzieży odbywa się na koszt placówki, która zgłasza zespoły. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

12. Nie odsyłamy nieodebranych dyplomów i nagród. Nagrody będzie można odebrać w DK w Knurowie.

13. Szczegółowych informacji udziela pani Beata Mazurek tel. 603 504 854  

14. Pytania również można kierować na adres:
15. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1, 

44-193 Szczygłowice-Knurów, 

tel. 332-63-84, fax 322-63-85 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres email: piosenkaturystyczna@wp.pl  
lub 
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
ul. Kilińskiego 6 44-193 Knurów 

ĉ
Katarzyna Rakowicz,
17 sty 2019, 12:44
ĉ
Katarzyna Rakowicz,
17 sty 2019, 12:44