Informacja ZUS dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

opublikowane: 5 kwi 2019, 05:16 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 kwi 2019, 05:21 ]
ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. 

W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata).

Zasiłek opiekuńczy - zasady

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy - dokumenty

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A - kliknij TUTAJ
W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Dokumenty można przesłać online. Wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Po niezbędne informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego na czas strajku nauczycieli zajrzyj TUTAJ