Informacja dla rodziców w związku z zapowiedzianym strajkiem od 8 kwietnia 2019 r.

opublikowane: 4 kwi 2019, 04:49 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 04:50 ]
Szanowni Państwo, informuję, że w związku z zapowiedzianym strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu i nauki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie. 

Jako dyrektor podejmę wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków dla uczniów w akcji protestacyjnej. Na stronie internetowej szkoły. na drzwiach wejściowych oraz w dzienniku elektronicznym na bieżąco zamieszczane będą komunikaty o aktualnej sytuacji.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w dniach 10-12 kwietnia, dyrektor zwraca się z prośbą o zgłoszenie się chętnych osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela do sekretariatu szkoły w celu wsparcia komisji egzaminacyjnych.

Dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak