HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS ÓSMYCH OD 01.06. W MSP6

opublikowane: 28 maj 2020, 12:40 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 3 cze 2020, 02:08 ]
Rodzic, który zamierza skorzystać z konsultacji dla swojego dziecka powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy oraz przesyła zgłoszenie dziecka w konsultacjach w czasie trwania epidemii COVID-19 (zał. 1 do procedury).

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż do godz. 12:00 w dzień roboczy, poprzedzający przyjście dziecka do szkoły.

KLASA

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

Nr sali

8A

matematyka

poniedziałek

12.00-13.15

40

8B gr 1

matematyka

poniedziałek

13.30-14.45

41

8B gr 2

matematyka

poniedziałek

15.00 -16.15

40

8A

język polski

wtorek

12.00-13.15

40

8B gr 1

język polski

wtorek

13.30-14.45

41

8b gr 2

język polski

wtorek

15.00 -16.15

40

grupa I

język angielski

środa

12.00-13.15

40

grupa II

język angielski

środa

13.30-14.45

41

8B grupa 1 - dziewczyny

8B grupa 2 - chłopcy