Strona główna‎ > ‎

Co nowego w szkole

Poniżej możesz się zapoznać z wszystkimi wiadomościami na temat tego co się wydarzyło, lub wydarzy, w szkole. Dla własnej wygody możesz skorzystać z łącza do subskrypcji źródła, informacje jak to zrobić znajdziesz w pomocy przeglądarki internetowej lub programu pocztowego, lub innej aplikacji umożliwiającej korzystanie z kanałów RSS.

Informacja o pracy szkoły w dniach 15-17.04.2019 r.

opublikowane: 11 kwi 2019, 08:03 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 15 kwi 2019, 13:29 ]

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Zapraszam uczniów klas ósmych do budynku A (niebieskiego) na godz. 8:20. Życzę przysłowiowego "połamania piór".

W tych dniach zapewnimy dla ograniczonej liczby uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w budynku A (niebieski).

            Z poważaniem 
                                        dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak

Zajęcia dla dzieci w trakcie strajku

opublikowane: 9 kwi 2019, 06:37 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 10 kwi 2019, 13:05 ]

Na czas strajku, na prośbę Prezydenta Miasta Knurów, została przygotowana oferta uzupełniająca, która od 10 kwietnia 2019 r. pomoże dyrektorom knurowskich placówek oświatowych oraz pracującym rodzicom zaopiekować się dziećmi:

CENTRUM KULTURY W KNUROWIE
 • Dom Kultury Knurów, ul. Górnicza 1, tel. tel. 032/ 332 63 84 od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w godzinach od godz.9.00 do 12.00 organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku 7-10 lat /kl. 0-III/. Maksymalna liczba dzieci: 25. W ramach zajęć przewidziane jest wspólne czytanie książek, tworzenie origami, nauka piosenek, zajęcia plastyczne itp. Dzieci mogę przynieść ze sobą maskotki lub inne zabawki.
 • Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości 26, tel. 032/ 332 63 81 w dniach 10 i 12 kwietnia 2019 r. w ramach alternatywnych zajęć edukacyjnych dla dzieci KinoSzkoła – Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej organizuje zajęcia: 
  • 10 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – grupa wiekowa 7 – 9 lat Temat spotkania: Czym jest agresja? Jak rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy? Po prelekcji zostanie wyświetlony film „NIEDOPARKI”. 
  • 12 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – grupa wiekowa 4 – 6 lat KinoPrzedszkole, temat spotkania: jak dbać o zwierzęta? W trakcie spotkania zostaną wyświetlone dla dzieci trzy animacje: „Basia i upał w zoo”, „Z wizytą u Cioci”, „Dlaczego wędrując lasem warto pomyśleć czasem?” 
  • 12 kwietnia 2019 r. godz. 10.30 – grupa wiekowa 7 – 12 lat Temat spotkania: R jak reżyseria. Tajniki warsztatu pracy reżysera filmowego. Po prelekcji wyświetlony zostanie film „Zając max ratuje święta”. 
  • Bilet pojedynczy na każde z w/w spotkać kosztuje 8 zł – zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12, tel. 032/ 332-63-90
 • od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) proponuje dla dzieci:
 • zajęcia komputerowe (8 stanowisk), 
 • kącik malucha - różnorodne zabawki dla najmłodszych, 
 • czytelnia prasy dla dzieci i młodzieży - możliwość czytania na miejscu lub wypożyczenie, książki dla dzieci i młodzieży - wypożyczenia na zewnątrz lub czytanie na miejscu, 
 • kolorowanki dla najmłodszych itp.
 • dzieci młodsze przebywają pod opieką rodzica
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE, tel. 032/ 335-50-00, w Ośrodku Wsparcia w Knurowie, ul. 1-ego Maja 45,
 • od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) organizuje w godz. od 8.00 do 15.00 zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku od 4-7 lat. Maksymalna liczba dzieci: 20. 
 • W ramach zajęć prowadzone będą bezpłatne gry, zabawy, zajęcia czytelnicze itp. przez pracowników MOPS posiadających wykształcenie pedagogiczne. 
 • Przewidziane są napoje typu kompot, herbata bez ograniczeń. 
 • Dziecko powinien przyprowadzić rodzic i podpisać stosowną zgodę na sprawowanie opieki nad nim.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE
 • od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) organizuje w godz. od 10.00 do 15.00 na terenie hali sportowej przy ul. Górniczej 2 zajęcia sportowe dla dzieci. 
 • Wstęp na zajęcia prowadzone w blokach przez instruktorów sportu kosztuje jedynie 1 zł za każdy blok. 
 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7–16 lat i potrwają do wtorku 16 kwietnia lub do odwołania strajku nauczycieli. 
 • W programie: piłka nożna, siatkówka, unihokej, tenis stołowy, gry i zabawy.
 • Harmonogram bloków zajęć: 8.00 - 10.00, 10.30 - 12.30, 13.00 – 15.00. 
 • Uwaga: przed przystąpieniem dziecka do zajęć odbywających się na hali sportowej rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko i podpisać zgodę na uczestnictwo w zajęciach sportowych – wzór znajduje się w Kasie MOSiR. 
 • Od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) w godz. od 6.00 do godz. 15.00 pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 tel. 32/ 332-63-63 i pływalnia kryta „aQuarelax” przy ul. Szpitalnej 23 tel. 32/ 338 19 20 będzie ogólnodostępna, a promocyjny bilet wstępu dla dzieci do lat 16 kosztować będzie jedynie 1 zł/60 min/1 jednostkę.

Informacja dotycząca egzaminów gimnazjalnych

opublikowane: 9 kwi 2019, 05:40 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 9 kwi 2019, 05:41 ]

Szanowni Rodzice uczniów klas trzecich, Drodzy Uczniowie! 

Najbliższe trzy dni, to niezwykle ważny dla Was czas. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby egzaminy się odbyły. W komisjach będą nauczyciele naszej szkoły, którzy na ten czas zawieszają strajk, będzie też nauczyciel z innej szkoły.

Uczniowie każdego dnia przychodzą do szkoły na godzinę 8:20, oddają w depozyt wszelkie urządzenia multimedialne, telefony i przychodzą pod wyznaczone sale. 

Pod salami ustawiamy się zgodnie z listą.

Życzymy wszystkim powodzenia na egzaminach!!!

Z poważaniem
 dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak

Informacja ZUS dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

opublikowane: 5 kwi 2019, 05:16 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 kwi 2019, 05:21 ]

ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. 

W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata).

Zasiłek opiekuńczy - zasady

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy - dokumenty

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A - kliknij TUTAJ
W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Dokumenty można przesłać online. Wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Po niezbędne informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego na czas strajku nauczycieli zajrzyj TUTAJ

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

opublikowane: 4 kwi 2019, 06:08 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 06:17 ]

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Informacja dla rodziców w związku z zapowiedzianym strajkiem od 8 kwietnia 2019 r.

opublikowane: 4 kwi 2019, 04:49 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 04:50 ]

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z zapowiedzianym strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu i nauki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie. 

Jako dyrektor podejmę wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków dla uczniów w akcji protestacyjnej. Na stronie internetowej szkoły. na drzwiach wejściowych oraz w dzienniku elektronicznym na bieżąco zamieszczane będą komunikaty o aktualnej sytuacji.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w dniach 10-12 kwietnia, dyrektor zwraca się z prośbą o zgłoszenie się chętnych osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela do sekretariatu szkoły w celu wsparcia komisji egzaminacyjnych.

Dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak

Program rekolekcji wielkopostnych 3-5 kwietnia

opublikowane: 26 mar 2019, 08:17 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 26 mar 2019, 08:19 ]

W dniach 3-5 kwietnia odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. Rekolekcje poprowadzi ks. Dawid Dyrcz. Oto harmonogram zajęć w kościele:

03.04.2019 Nauka rekolekcyjna + okazja do spowiedzi po nauce
 • godz. 9:00 klasy I-III
 • godz. 11:00 klasy IV-VI
 • godz. 13:00 klasy VII-VIII i 3 GIM
04.04.2019 Nauka rekolekcyjna
 • godz. 9:00 - klasy VII-VIII i 3 GIM
 • godz. 11:00 - klasy I-III
 • godz. 13:00 - klasy IV-VI
05.04.2019 Msza Św. z nauką rekolekcyjną
 • 9:00 - klasy IV-VI
 • 11:00 - klasy VII-VIII i 3 GIM 
 • 13:00 - klasy I-III

Konkurs piosenki turystycznej „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ” - wyniki oraz linki do zdjęć i nagrań

opublikowane: 23 mar 2019, 02:39 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 28 mar 2019, 10:03 ]

PROTOKÓŁ Z PRZYZNANIA NAGRÓD 
I REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
„POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ” GRAND PRIX KONKURSU

Zespół Wok. Instr. - SP NR 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu


SOLIŚCI 1-3

1. Laura Rumpel - MOPP przy MSP 7 Knurów

2. Franciszek Bocheński - SP 17 w ZSO Nr 12 Gliwice

3. Marcel Bednarczyk - MSP 1 Knurów

Wyróżnienie - Artur Stroka - MSP 9 im. M. Konopnickiej w Knurowie


ZESPOŁY WOKALNE I WOKALNO - INSTRUMENTALNE 1-3

1. Chochliki - ZSP NR 5 Gliwice

2. ŚWIETLICOWE NUTKI - SP 1 Chorzów

2. CZWÓRECZKI - SP NR 4 Rydułtowy


SOLIŚCI 4-6

1. Aurelia Radecka - SP 37 im. K. Grzesika Chorzów

1. Maja Kołpacka - SP NR 15 Racibórz

2. Milena Prokop - MSP 9 Knurów

3. Kinga Rokicka - ZSP NR 3 Gliwice


SOLIŚCI 7-3G

1. Natalia Chudy - SP 6 Sosnowiec

2. Klara Baron - OPP 3 Zabrze

3. Emilia Giel - SP 7 Orzesze - Gardowice

Wyróżnienie - Karolina Hoeftman - SP NR 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu


ZESPOŁY WOKALNE 4-6

1. Zespół Wokalny Siódemka - MSP NR 7 w Knurowie

2. DUALKI Z MIKOŁOWA - Prywatna SP z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual

w Mikołowie

3. Zespół Wokalny Tęcza - MOPP przy MSP 4 w Knurowie

Wyróżnienie - Duet Wokalny Katarzyna i Marta Buras - SP 36 Zabrze


ZESPOŁY WOKALNE 7-3G

1. Duet Wokalny - MSP 7 Knurów

2. Kameralny Zespół Wokalny SP 23 - SP 23 w ZSO 5 im. Armii Krajowej Gliwice

3. Zespół Wokalny - SP NR 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu

Wyróżnienie - Duet Karolina Kuczera i Wioletta Parka - SP NR 1 im. L. Holesza w

Świerklanach


ZESPOŁY WOKALNO - INSTRUMENTALNE 4-6

1. Grosik - SP NR 4 Rydułtowy

2. Nadzieja - SP NR 3 im. W. Broniewskiego w Czerwionce - Leszczyny

3. Consonans - SP NR 3 im. W. Broniewskiego w Czerwionce - Leszczyny


ZESPOŁY WOKALNO - INSTRUMENTALNE 7-3G

1. Best Sound - SP NR 4 Rydułtowy

2. Royal Family - ZSO NR 8 Gliwice

3. Querdas - SP NR 2 Rydułtowy


Nagrania z przesłuchańZapraszamy na KONCERT LAUREATÓW, który odbędzie się 
3 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Laureatów 1, 2, 3 miejsc
prosimy o występ na naszym koncercie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie na nasz konkurs.

Konkurs piosenki turystycznej - kolejność przesłuchań

opublikowane: 17 mar 2019, 22:47 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 17 mar 2019, 22:48 ]

Przesłuchania konkursowe odbędą się 22 marca 2019 r – od godziny 9.00

Bardzo prosimy o przybycie na przesłuchania co najmniej 30 minut przed planowaną godziną przesłuchań.


Ogłoszenie wyników konkursu "Nakrętki zbieramy - Kowalikom pomagamy"

opublikowane: 7 lut 2019, 12:51 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 7 lut 2019, 12:55 ]

Rada Rodziców zakończyła akcję zbiórki nakrętek z dniem 31 stycznia 2019 r. Najwięcej nakrętek nazbierały następujące klasy:
 • I miejsce - klasa 4 B
 • II miejsce - klasa 2 B
 • III miejsce - klasa 3A GIM
 • wyróżnienie - klasa 1 B
Gratulujemy!!! Wręczenie nagród nastąpi po feriach.

Razem nazbieraliśmy ponad 1200 kg nakrętek. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli. 
Dziękujemy za pomoc woźnym.

Dziękujemy sponsorom nagród:
 • Kino Scena Kultura w Knurowie
 • Restauracji Mała Toscania
 • Centrum Kształcenia CK Leader

1-10 of 183