Strona główna‎ > ‎

Co nowego w szkole

Poniżej możesz się zapoznać z wszystkimi wiadomościami na temat tego co się wydarzyło, lub wydarzy, w szkole. Dla własnej wygody możesz skorzystać z łącza do subskrypcji źródła, informacje jak to zrobić znajdziesz w pomocy przeglądarki internetowej lub programu pocztowego, lub innej aplikacji umożliwiającej korzystanie z kanałów RSS.

Uroczystość pasowania na ucznia

opublikowane: 17 paź 2019, 12:40 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 17 paź 2019, 12:41 ]

https://picasaweb.google.com/100571438163486629847/6748858187490947649#6748858192206222354„Idą pierwszaki, dawne maluchy.
Jeden i drugi to same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste,
Każdy na plecach dźwiga tornister
z bijącym sercem stoją przed szkołą.
Jak im tu będzie?
Chyba wesoło!”
Wesoło było dnia 14 października, kiedy to w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły pierwszaki zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. Było wesoło i kolorowo, ale również uroczyście, a całej ceremonii przyglądała się patronka naszej szkoły Królowa Jadwiga, która zaszczyciła nas swoją obecnością. 

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz Radzie Rodziców naszej szkoły za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, a pierwszoklasistom gratulujemy świetnie zdanego pierwszego szkolnego egzaminu.

Wychowawczynie klas pierwszych

Sukces uczniów MSP-6 podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca

opublikowane: 16 paź 2019, 13:48 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 16 paź 2019, 13:48 ]

https://picasaweb.google.com/100571438163486629847/6748505241896380881#6748505242048696498
W dniu 16.10.2019 uczniowie MSP nr 6 w Knurowie w składzie: Nikola Malka i Wojciech Piszczek z klasy 8a, pod opieką pani Moniki Maliszewskiej, wzięli udział w pokazie resuscytacji oraz w konkursie udzielania pierwszej pomocy w postaci resuscytacji oddechowo-krążeniowej, który odbył się na estradzie plenerowej „Merkury” z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Pokaz oraz konkurs zorganizowany został przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie. W konkursie uczniowie MSP-6 zajęli 3 miejsce. Serdeczne gratulacje!!!

Obchody Dnia Języków Obcych

opublikowane: 16 paź 2019, 13:25 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 16 paź 2019, 13:25 ]

W czwartek 10 października obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas 4-8 po wylosowaniu odpowiednich krajów, przygotowali na ich temat piękne stanowiska prezentujące informacje o krajach, ich tradycyjne stroje oraz przysmaki. W czasie przerw można było dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy jak również wziąć udział w rajdzie po stanowiskach i odpowiedzieć na pytania. Uczniowie klas zerowych oraz 1-3 wraz z wychowawcami również oglądali stanowiska, słuchali opowiadań swoich starszych kolegów na temat krajów i odpowiadali na pytania.

Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz wychowawcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tak bogatych prezentacji krajów.

Wyniki konkursu na najładniejsze stanowisko ogłoszone zostaną wkrótce.

Święty Mikołaj dla polskich dzieci na Kresach

opublikowane: 8 paź 2019, 13:44 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 8 paź 2019, 13:44 ]

Zapraszamy do włączenia się w akcję charytatywną polegającą na zbiórce darów dla polskich dzieci żyjących na Kresach - dawnych ziemiach polskich. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże potrzebującym polskim dzieciom mieszkającym obecnie w Wilnie (Litwa), Grodnie (Białoruś) i Lwowie (Ukraina).

Zbierane są nieużywane i nowe:                 
 • zabawki,
 • puzzle, 
 • gry planszowe, 
 • artykuły szkolne, 
 • pomoce naukowe, 
 • książki, 
 • kolorowanki, 
 • słodycze. 
I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem! 

Dary proszę przynosić do 8 listopada do pani Marty Foryciarz (sala nr 15 - świetlica) i do pani Wioletty Bęben (sala nr 9).

Rusza trzecia edycja zbiórki nakrętek

opublikowane: 7 paź 2019, 12:32 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 7 paź 2019, 12:32 ]

Drodzy Uczniowie, zachęcamy Was do udziału w kolejnej edycji zbierania nakrętek dla sympatycznego rodzeństwa Kajtka i Martynki, którzy chorują na poważną chorobę i bardzo potrzebują Waszego wsparcia. Oboje przyjmują leki, ale potrzebują również stałej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. 

Zbieranie nakrętek wychodzi Wam wspaniale i na pewno tym razem również dzielne rodzeństwo może liczyć na Waszą pomoc.

Pamiętajcie:
 • im więcej osób Wam bliskim (rodzina, znajomi, sąsiedzi) poinformujecie  o zbiórce, tym więcej nakrętek uda Wam się zebrać;
 • po raz kolejny Rada Rodziców ufundowała nagrodę dla klasy, która nazbiera najwięcej nakrętek;
 • dobro do nas powraca - warto pomagać.

Włączamy się do kolejnej akcji dla onkologii

opublikowane: 7 paź 2019, 12:15 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 7 paź 2019, 12:17 ]

Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców ogłaszają zbiórkę nowych maskotek i zabawek, które przekazane zostaną do Zakładu Radioterapii przy gliwickiej Onkologii.
Zabawki przynosić można do p. Dagmary Mokrzyckiej - Filipowicz (sala 40). Planowany termin dostarczenia zebranych przedmiotów - 24 października.

Zachęcamy do udziału w akcji i wsparcia tak szczytnego celu!

KONKURS WIEDZY O KRÓLOWEJ JADWIDZE

opublikowane: 1 paź 2019, 05:50 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 1 paź 2019, 05:50 ]

Z okazji zbliżającego się Święta Patronki naszej szkoły nauczyciele języka polskiego i plastyki ogłaszają konkurs wiedzy o Królowej Jadwidze.

Uczniowie klas 1-4 wykonują pracę plastyczną. Należy wykonać obraz przedstawiający działalność naszej patronki. Pracę można wykonać dowolną techniką i opisaną imieniem, nazwiskiem i klasą oddać pani Dagmarze Mokrzyckiej-Filipowicz (sala 40) w terminie do 9 października.


Uczniowie klas 5-6 biorą udział w quizie dotyczącym życia królowej Jadwigi. Chętni uczniowie powinni zgłosić się do swojej nauczycielki języka polskiego po odpowiednie materiały przygotowujące do konkursu. Termin quizu: 9 października godzina 12:45.

Uczniowie klas 7-8 przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą życia królowej Jadwigi. Wymagana liczba slajdów: 10. Prace oddajemy na pendrivie pani Dagmarze Mokrzyckiej-Filipowicz (sala 40) w terminie do 9 października.

Zachęcamy do udziału w konkursie!
Nauczyciele języka polskiego i plastyki

Podejmujemy współpracę międzynarodową

opublikowane: 26 wrz 2019, 10:31 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 26 wrz 2019, 10:32 ]

Dzięki nawiązaniu współpracy w ramach programu eTwinning, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym 'Enjoy Web 2.0".  Będziemy współpracować ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski, korzystając z różnych  narzędzi Web 2.0 - Kahoot, Quizizz, Surveymonkey, Pollseverywhere, Plickers, Voki, Prezi, Powtoon, Weebly, Blogger, Wix, Google Document, Google Drive, Padlet, ThingLink, Oddcast, Playosmo itp. 

Projekt potrwa od października 2019 r. do maja 2020 r. Będziemy pracować w zespołach złożonych z chętnych uczniów, którzy będą uczyli się pracować z narzędziami Web 2.0, tworząc materiały z różnych dziedzin życia.

Koordynatorami projektu zostali pani mgr Katarzyna Rakowicz oraz pan mgr inż. Mariusz Baron, a do współpracy zaprosili chętnych uczniów z klas 7-8.

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie

opublikowane: 23 wrz 2019, 13:50 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 23 wrz 2019, 13:50 ]

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
 • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
 • promocję zdrowia; 
 • opiekę stomatologiczną. 
Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów, z którym Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń w okresie od 12 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. jest:

Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D. 

Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.

Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udziela dyrektor  szkoły.

Podsumowanie akcji "Przynieś książki dla Onko"

opublikowane: 23 wrz 2019, 07:30 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 23 wrz 2019, 07:31 ]

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania rodzicom oraz uczniom za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej "Przynieś książki dla Onko".
Dzięki Państwu, podczas zaledwie trzydniowej akcji, udało się zebrać około 100 książek, które zasilą zbiory biblioteczek na oddziałach Centrum Onkologii w Gliwicach.

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach!


1-10 of 217