Strona główna‎ > ‎

Co nowego w szkole

Poniżej możesz się zapoznać z wszystkimi wiadomościami na temat tego co się wydarzyło, lub wydarzy, w szkole. Dla własnej wygody możesz skorzystać z łącza do subskrypcji źródła, informacje jak to zrobić znajdziesz w pomocy przeglądarki internetowej lub programu pocztowego, lub innej aplikacji umożliwiającej korzystanie z kanałów RSS.

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!

opublikowane: 25 cze 2020, 22:48 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 25 cze 2020, 23:31 ]

Dziękując za wysiłek i współpracę w całym roku szkolnym 2019/2020 życzymy Uczniom i Rodzicom radosnych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Wierzymy, że po wakacyjnej przerwie spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z nowym zapasem sił
i w doskonałych humorach.

Udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne MSP nr 6 w Knurowie

https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/home/wydarzenia/zyczymyudanegoibezpiecznegowypoczynku/lsks.jpg

Życzenia dla Absolwentów

opublikowane: 25 cze 2020, 22:46 przez Katarzyna Rakowicz

https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/home/wydarzenia/_draft_post-2/lala.jpg
Drodzy Ósmoklasiści,

Dziś wasz ostatni dzień w murach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi - od teraz jesteście Absolwentami naszej szkoły.

W tych niecodziennych okolicznościach w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz całej społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować Wam za wspólnie spędzonych 8, a nawet 9 lat (wliczając oddział przedszkolny). Niech pozostawią w Waszych wspomnieniach piękny i trwały ślad.

Niech koniec nauki w naszej szkole będzie dla Was początkiem czegoś nowego. Rozwijajcie dalej swoje pasje, spełniajcie marzenia i dążcie do obranych przez siebie celów. 

W tym trudnym czasie życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, bo jest ono najważniejsze. Powodzenia w czekającej Was rekrutacji do wymarzonych szkół średnich. Trzymamy za Was mocno kciuki!

Gdziekolwiek planujecie swoje dalsze życie, nie zapominajcie o naszej szkole i o chwilach w niej spędzonych.

wychowawcy klas ósmych
Katarzyna Rakowicz
Mariusz Baron

Dziękujemy pani Dorocie Gardziole za przygotowanie materiałów multimedialnych.

https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/home/wydarzenia/_draft_post-2/album%208.jpg

PROCEDURA ODBIORU ŚWIADECTW W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W MSP6

opublikowane: 23 cze 2020, 11:07 przez Katarzyna Rakowicz

Procedura odbioru świadectw w sytuacji epidemicznej w MSP6 opracowana na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 990).

 

§1.

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Po odbiór świadectwa mogą przyjść do szkoły wyłącznie osoby zdrowe, których członkowie rodzin nie przebywają na kwarantannie.

 2. W klasach 0-2 świadectwa odbierają rodzice.

 3. W klasach 3-8 świadectwa mogą odebrać uczniowie.

 4. Odbiór świadectw odbywa się według ustalonego harmonogramu.

 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc w ławkach lub zajęcia wyznaczonych miejsc w sali gimnastycznej.

 8. Uczniowie zajmują miejsca zgodnie z poleceniem nauczyciela po jednej osobie w ławce w grupach do 14 osób.

 9. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby wręczyć świadectwo,
  • wychodzi do toalety,
  • wychodzi z sali lekcyjnej, gimnastycznej do wyjścia z budynku szkoły.

    10. Nauczyciel podczas poruszania się po sali lekcyjnej lub gimnastycznej powinien mieć zakryte usta i nos             oraz założone rękawiczki, kiedy wręcza świadectwo.

    11. Nauczyciel po wyjściu grupy uczniów z sali przeprowadza dezynfekcję stolików i krzeseł, dba o                              przewietrzenie sali oraz pamięta o otwartych drzwiach na korytarz podczas spotkania z uczniami.

    12. Uczniowie, nauczyciele, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą           maseczki, powinni używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

    13. Uczniowie unikają tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną przed           rozpoczęciem odbioru świadectw i jego zakończeniu.

    14. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w odstępach czasowych według harmonogramu w grupach           wyznaczonych przez wychowawcę.

    15. Po odbiorze świadectw uczniowie powinni dzielić się wrażeniami między sobą z wykorzystaniem mediów           społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do                  szkoły.

 

§2.

Harmonogram odbioru świadectw w MSP6 w dniu 26.06.2020 r.

 

    1. Wejście od strony ul. Kosmonautów – sala gimnastyczna

 • 09.00-10.00 – klasa 8a;

            (dezynfekcja sali)
 • 10.30-11.30 – klasa 8b.

    2. Wejście od strony ul. St. Batorego, według alfabetu do 14 osób z jednej klasy. Wejście do sal                 korytarzami jasnymi i ciemnymi zgodnie z poleceniem pracownika obsługi.

 • 09.00-10.15 - I piętro:

  • klasa 4a - sala nr 30
  • klasa 5c - sala nr 25

 • 09.00-10.15 - II piętro:

  • klasa 6b - sala nr 36
  • klasa 6c - sala nr 40

 • 10.00-11.15 - I piętro:

  • klasa 5b - sala nr 26
  • klasa 5a - sala nr 27
 • 10.00-11.15 – II piętro:

  • klasa 7b - sala nr 37
  • klasa 7a - sala nr 34
 • 11.00-12.15 - II piętro:
  • klasa 7c - sala nr 38
  • klasa 6a - sala nr 35
 • 11.00-12.30 – parter:
  • klasa 3a, sala nr 9
  • klasa 3b, sala nr 7

    3. Harmonogram odbioru świadectw przez rodziców w klasach 0-2 - okna sal lekcyjnych na parterze

 • 09.00-10.00:

  • oddziały przedszkolne
  • klasa 1c, sala nr 7
  • klasa 1b, sala nr 8
  • klasa 2b, sala nr 9

 • 10.00-11.00:

  • klasa 1a, sala nr 7
  • klasa 2a, sala nr 8
  • klasa 2c, sala nr 9

    4. Świadectwo szkolne można odebrać w sekretariacie szkoły od 29.06.2020 r.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Miejskiego Przedszkola nr 1

opublikowane: 18 cze 2020, 23:00 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 18 cze 2020, 23:07 ]

Poniżej w pliku .pdf publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do dostarczenia potwierdzenia woli do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Trzymamy kciuki za naszych ósmoklasistów!

opublikowane: 15 cze 2020, 22:18 przez Katarzyna Rakowicz


Komunikat dyrektora szkoły

opublikowane: 5 cze 2020, 00:52 przez Katarzyna Rakowicz

Knurów, 05.06.

KOMUNIKAT

Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych wirusem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym została przedłużona do 26 czerwca br. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się zdalnie, również w naszej szkole.

W dniu zakończenia roku szkolnego 26.06. uczniowie będą mogli odebrać świadectwa szkolne. Harmonogram i sposób ich odbioru będzie podany 24.06.

z wyrazami szacunku Barbara HankusTrwa rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Przedszkola nr 1

opublikowane: 5 cze 2020, 00:44 przez Katarzyna Rakowicz

Informujemy, iż do dnia 9 czerwca do godz. 15:00 trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkola - są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

opublikowane: 5 cze 2020, 00:32 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 18 cze 2020, 23:12 ]

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Przywracamy funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych 

Domy wczasów dziecięcych, które w związku z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.


Znosimy ograniczenie działalności przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Z uwagi, że działalność podmiotów leczniczych i jednostek pomocy społecznej jest wznawiana niezbędne jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w tych placówkach realizacji odpowiednio wychowania przedszkolnego i nauki.

Znosimy ograniczenie funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Działalność tych ośrodków związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które zostały uruchomione 18 maja br. Rodzice dzieci i młodzieży objętych tymi zajęciami zwracali się do nas z prośbą, aby umożliwić opiekę nad wychowankami również w tych placówkach.

W rozporządzeniu ujęto także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, tj. analogicznie jak dotychczas w przypadku internatów zorganizowanych w szkołach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przywrócenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które wejdą w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.


Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Procedury bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w MSP6 w sytuacji epidemicznej

opublikowane: 1 cze 2020, 12:47 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 5 cze 2020, 05:44 ]

Prosimy zapoznać się z procedurami bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole w sytuacji epidemicznej.  

Zostały one opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ oraz informacji dyrektora CKE z 15 maja 2020 r. w związku rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).


Dzień Dziecka - album z życzeniami dla uczniów

opublikowane: 31 maj 2020, 22:57 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 31 maj 2020, 22:57 ]

https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/home/wydarzenia/_draft_post-1/album.jpg
W tym roku planowaliśmy spędzić ten dzień wspólnie z Wami. Niestety życie napisało inny scenariusz i dziś nie spotkamy się w szkole. Przygotowaliśmy dla Was album z życzeniami - klikajcie na nasze zdjęcia - czeka tam na Was niespodzianka :)

Życzymy Wam udanego Dnia Dziecka!!!

                                                                                                    Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MSP6

1-10 of 292