Strona główna‎ > ‎

Co nowego w szkole

Poniżej możesz się zapoznać z wszystkimi wiadomościami na temat tego co się wydarzyło, lub wydarzy, w szkole. Dla własnej wygody możesz skorzystać z łącza do subskrypcji źródła, informacje jak to zrobić znajdziesz w pomocy przeglądarki internetowej lub programu pocztowego, lub innej aplikacji umożliwiającej korzystanie z kanałów RSS.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 1

opublikowane: 31 mar 2020, 23:19 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 31 mar 2020, 23:26 ]

https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/home/wydarzenia/_draft_post-1/1518174636567_2.jpg?attredirects=0
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Szczegółowe informacje o sposobie potwierdzenia woli znajdziecie Państwo tutaj.

Próbny egzamin ósmoklasisty

opublikowane: 29 mar 2020, 14:36 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 29 mar 2020, 14:49 ]

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. 

Uczniowie klas ósmych będą mogli pobrać testy, które będą publikowane od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach: 
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski 
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka 
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożyte
Prosimy, aby uczniowie, którzy podejmą się rozwiązywania testów, pracowali samodzielnie i nie przekraczali czasu przeznaczonego na rozwiązywanie arkusza. 

Odpowiedzi do arkuszy ukażą się na stronie CKE 8 kwietnia 2020 r.

Rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

opublikowane: 26 mar 2020, 06:29 przez Katarzyna Rakowicz

1 kwietnia
2020 r. rusza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Knurowie.

Harmonogram czynności związanych z rekrutacją na rok szkolnym 2020/2021 został określony przez Prezydenta Miasta Knurów zarządzeniem nr 7/MCE/2020 z 13.01.2020 r., a obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zostały określone w uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z 15 lutego 2017 r. (link - kliknij tutaj)

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, złożenie dokumentów w naborze – dotyczących zarówno zgłoszenia kandydata jak i dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów – będzie możliwe np. poprzez przekazanie ich e-mailem do szkoły (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia, oświadczenia lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności) bądź poprzez pozostawienie w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do placówki.

Szczegółowych informacji związanych z naborem proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych - kliknij tutaj.


                                                                                                                        (-) Anna Misiura

                                                                                                        Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

Potwierdzenie woli - informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

opublikowane: 26 mar 2020, 06:21 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 26 mar 2020, 09:19 ]

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w naborze do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją i czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkoły proszę o zastosowanie się do następujących ustaleń:

 1. Udostępniamy Państwu „Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego” w wersji edytowalnej, które należy wypełnić, podpisać, zeskanować /sfotografować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: msp6@knurow.edu.pl z tytułem wiadomości „POTWIERDZENIE WOLI – np. Jan Kowalski”.

 2. Jeżeli, ktoś z Państwa nie ma możliwości zeskanowania dokumentu, to w miejsce podpisu wpisuje swoje imię i nazwisko i odsyła pocztą elektroniczną, jak wyżej (podpisy uzupełnimy w późniejszym terminie).

 3. Ostatecznym rozwiązaniem jest „wrzucenie” podpisanego zgłoszenia do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły – brązowa skrzynka z napisem SKRZYNKA PODAWCZA.

 4. Proszę pamiętać, że dokument podpisuje mama i tata dziecka (wyjątkiem jest sytuacja samotnego wychowywania dziecka).

 5. Proszę pamiętać o terminie potwierdzenia woli – do 7 kwietnia 2020 (tj. wtorek) do godz.1500.

 6. Wzór potwierdzenia woli Wzór_potwierdzenia_woli_Knurow_przedszkole.doc

 

W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 32 235 27 35


                                                                Dyrektor szkoły

                                                                Barbara Hankus

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

opublikowane: 26 mar 2020, 02:56 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 26 mar 2020, 02:56 ]

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol
Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.

Ograniczone funkcjonowanie MSP6 w Knurowie do 10.04.

opublikowane: 24 mar 2020, 01:18 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 24 mar 2020, 01:19 ]

Minister Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. wydłużył okres, w którym ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty – w tym szkół podstawowych i przedszkoli – na obszarze kraju. Oznacza to, że w dalszym ciągu zawieszone będzie prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówek oświatowych w Knurowie, z tym że w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkół i przedszkoli będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W naszej szkole powstał już plan i zasady organizacji zajęć na odległość, o czym rodzice i uczniowie zostali poinformowani poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS

Szczególne rozwiązania przyjęte w MSP6 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie mają jednak wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnej. W zamkniętej dla interesantów szkole będzie dostępna dyrekcja oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy w niezbędnym zakresie realizować będą podstawowe zadania.

W prowadzonej obecnie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 1 i oddziałów klas pierwszych MSP6 zostaną dopuszczone alternatywne rozwiązania umożliwiające realizację zadań nałożonych w procesie rekrutacji na rodzica. Działamy zgodnie z harmonogramem rekrutacji – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki będzie można przesłać e-mailem (skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia) bądź pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku szkoły.

Szczegółowe informacje w zakresie czasowej organizacji pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia na odległość wraz z nowymi regulacjami prawnymi mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne), a w zakresie spraw dotyczących rekrutacji – na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA 2020.


                                                                                    Barbara Hankus     

                                                                                  
                                                                                                          Dyrektor MSP6

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

opublikowane: 18 mar 2020, 05:58 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 19 mar 2020, 03:10 ]

W związku z zagrożeniem epidemicznym występującym na terenie całego kraju dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi informuje, że w sprawach pilnych należy kontaktować się pod numerem 32 235 27 35 oraz poprzez pocztę elektroniczną: msp6@knurow.edu.pl.

Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się także za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

Wizyta w szkole jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu sprawy.

Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach od 8.00-14.00. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w całym kraju i zawieszenie zajęć w szkołach dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie informuje, że szkolne obiekty sportowe są zamknięte do odwołania.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Komunikat Prezydenta Miasta Knurów o zasadach pracy szkoły od 16 do 25 marca 2020 r.

opublikowane: 13 mar 2020, 06:28 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 13 mar 2020, 06:30 ]

Ze względu na bieżącą sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z nią działania i zalecenia profilaktyczne informuję, iż na polecenie Prezydenta Miasta Knurów w okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie będzie zamknięta dla interesantów, za wyjątkiem spraw pilnych (wymagających osobistego stawiennictwa).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 35 lub adresem e-mail: msp6@knurow.edu.pl 

Uwaga! 
W związku z trwającą od 2 marca 2020 r. rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
do 16 marca 2020 r. do godz. 15:00 
rodzic w wybranej placówce może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
W tym celu zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 32 235 27 35.

Z poważaniem - dyrektor szkoły Barbara Hankus

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W MSP-6

opublikowane: 11 mar 2020, 05:29 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 12 mar 2020, 12:42 ]

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej informuje, że od 12 do 13 marca br. 
funkcjonowanie MSP-6 zostaje czasowo ograniczone

W tych dniach (czwartek, piątek) nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jednak zostanie zapewniona opieka uczniom, którzy jej potrzebują w oddziałach zerowych świetlicy szkolnej.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca br. uczniowie i wychowankowie 
nie przychodzą do szkół i oddziałów przedszkolnych

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

II REGIONALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ "Powędruj z piosenką" ODWOŁANY

opublikowane: 5 mar 2020, 06:23 przez Katarzyna Rakowicz   [ zaktualizowane 9 mar 2020, 12:38 ]


1-10 of 260