Nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru rozpoczyna się 
drogą elektroniczną pod adresem

od 2 marca 2020 r. o godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00
  • Uchwała Nr XIX/244/2020 Rady Miasta Knurów z 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów - Uchwała Nr XIX/244/2020
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 24/MCE/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów - rekrutacja - zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów
  • Informacja dla rodziców - nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 rekrutacja - zasady