Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Zgłoszenie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych 
w obwodzie MSP-6 w Knurowie 
w terminie
od 1 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
  • Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym - Uchwała nr XXIX/396/17
  • Zarządzenie Nr 7/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. Zarzadzenie nr 7 MCE 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych 
poza obwodem MSP-6 w Knurowie 
w terminie 
od 11 maja 2020 r. godz. 8.00 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00