Strona główna‎ > ‎

Projekty eTwinning


eTwinning to społeczność szkół w Europie.

Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. 

W ramach eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku.


 
Nasze projekty w roku szkolnym 2019/2020


The Artist's Corner


Celem projektu jest zdobycie wiedzy o różnych artystach i epokach, rozwijanie naszej kreatywności, dzielenie się naszymi dziełami i wzbogacanie się wiedzą o dziełach i artystach innych krajów. Nauczyciele z Hiszpanii, Francji, Grecji oraz Polski prezentują wrażliwość plastyczną i językową naszych uczniów. Enjoy Web 2.0 ToolsW ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski, korzystając z różnych narzędzi Web 2.0 - Kahoot, Quizizz, Surveymonkey, Pollseverywhere, Plickers, Voki, Prezi, Powtoon, Weebly, Blogger, Wix, Google Document, Google Drive, Padlet, ThingLink, Oddcast, Playosmo itp.

Projekt potrwa od października 2019 r. do maja 2020 r. Będziemy pracować w dwóch zespołach złożonych z  uczniów klas 7-8, którzy będą uczyli się pracować z narzędziami Web 2.0, tworząc materiały z różnych dziedzin życia.