Dydaktyka‎ > ‎

Klasy 1 - 3

"Szkoły powinny odznaczać się postawą wspomagającą i czynić wszystko, 
aby dziecko mogło przezwyciężyć trudności 
i zaspokoić swoją potrzebę poczucia mocy" 
- Celestyn Freinet

Kadra pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej I - III stara się, aby ten pierwszy etap edukacyjny był łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Praca naszych nauczycieli zorientowana jest na dziecko traktowane jako podmiot i indywidualność. Jest ono postrzegane jako niepowtarzalna całość, respektowane są jego indywidualne cechy, poszanowane są jego potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania, indywidualne doświadczenia i tempo rozwoju.

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcami uczniów w klasach 1-3 są:


 • klasa 1a - mgr Magdalena Górka  https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/dydaktyka/klasy-1---3/11.jpg
 • klasa 1b - mgr Ilona Skomra 
 • klasa 1c - mgr Magdalena Miłosz
 • klasa 2a - pani Anna Moskała
 • klasa 2b - mgr Anna Klar
 • klasa 2c - mgr Wioletta Bęben
 • klasa 3a - mgr Justyna Żyła
 • klasa 3b - mgr Monika Tkocz

Nasza oferta edukacyjna respektuje sposób nabywania kompetencji, dziecięcy styl myślenia i działania. Indywidualne traktowanie naszych uczniów prowadzone jest dzięki odpowiedniej stymulacji zadaniowej.

Wspomaganie rozwoju naszych uczniów odbywa się w oparciu o:

 • ich potrzeby i zainteresowania,
 • ich opory i bariery,
 • komfort psychiczny i fizyczny,https://sites.google.com/a/msp6.edu.pl/oficjalna-strona-msp-nr-6/dydaktyka/klasy-1---3/5.jpg
 • sposoby motywowania ich do uczenia się tak, by nauka była satysfakcjonująca i przyjemna.

Uczniowie, oprócz 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej w tygodniu, uczą się również języka angielskiego, religii i obsługi komputera. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Wykwalifikowana kadra prowadzi także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne.Nasz nauczyciel to człowiek życzliwy, który wspiera rozwój każdego dziecka, jest doradcą 
i przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy. Nie tylko uczy, ale i wychowuje.